Ztracený čas


Jak pomalu ubíhá čas,

když ve škole učit se mám.

Jako husa v poli reptám

a čekám na obilný klas.


Náhle však pohled se změní,

já práce mám až nad hlavu.

Čas zmizel, skočil dopředu

a už není k nalezení.


Však horší než tyto věci

je můj denně ztracený čas,

když více nežli Boží hlas

poslouchám ty světské kecy.