Zeměpisný dozor


Další, kdo za zmínku stojí,

je na zeměpis dozor.

Učivo, co s ČR se pojí,

schovalo se za obzor.


Každý z nás prý připraví si

na hodinu referát.

Žáci sami sestaví si,

z čeho že se bude psát.


Ten, kdo maturovat chtěl,

nohy na ramena vzal,

z naší školy odešel

a do Brandýsa hnal.


Zbytek vroucně modlí se,

aby škola vzplála.

Nikdo už nedozví se,

že tu kdysi stála.