Žalm 151

(píseň)


  Děkuji Ti Bože za každý den 

 Každičké ráno i každičký sen 

 Vzdát chci dík za pokrm, domov a vzduch 

 Za všechny blízké, za rodinný kruh. 


 Naplnit můžeš mě jedině Ty 

 Toužím být strom u vody vsazený 

 Chci přijímat chléb a vodu živou- 

 Slovo Tvé, ne stravu pomíjivou. 


 Dej mi okusit té svěží vláhy 

 Nenech mě žíznit, uhynout záhy 

 Nedovol ďáblu činit mi muka 

 Kéž mě vždy vodí Tvá mocná ruka. 


 Svoji naději v Tvou milost skládám

 Jsem hříšná Eva, zbloudilý Adam 

 Svoji vinou ráj jsem opustila 

 Tím na Zem jistou smrt dopustila. 


 Však věřím, že Tvoje láska sílí 

 Dovede mě domů, k mému cíli 

 Ten cíl to je Boží nebeský ráj 

 Fauno a floro, vzbuď se, hudbo hraj!