Z obrazu zůstal jen rám

(píseň)


mít svůj cíl

a znát, kudy se dát

je víra pravdivý klam?

můj život postrádá plán

pár mdlých čar

jsem tvůj ceněný krám

lán plevele žnou

z obrazu zůstal jen rám

smích, toť pláč

když v stín mění se zář

má hvězda proletí tmou

když popravčí rozkáže pal!

sám a sám

pláče děravý džbán

na srdci hnisavý šrám

krví můj život buď psán

sem a tam

bezvládný skelet je ván

jsem proudem zmítaný prám

co do bouří víru je hnán

šíp zlý hřích

z očí trčí mi trám

ač snažím se, nemůžu vstát

jsem v troskách ležící chrám

zřít ten cíl

a znát, kudy jít dál

je víra jen pravdivý klam?

je na život můj manuál?