Z nebe sněží milost Boží


Běloučké vločky

snáší se mlčky

na zem.

V objetí drženy,

z oblohy svrženy

mrazem.

To, po čem touží,

je, nebýt louží

rázem.

Nebeské smetí

důvěrným je ti

vzkazem.

Hebká, sněhová zvěst

Boží milosti jest

obrazem.