Vina


: VINNA či NEVINNÁ?
bloudím jak v mém těle ledvina
SMRT – ta je povinná!
(nespásná teorie Darwina)
& život? ..KRAVINA..
těžkosti valí se jak lavinaaaa
stékají slzy v barvě vína

tváří slonovina
v očích mlhovina
nažloutlá sklovina
v těle rakovina

a DU ŠE
jen polovina..