Uprostřed temných vod


špouch.šplouch.kap.krok.krok.šláp

hop.hop.skok.glo.glo.lok


Teď nevíš, kam se dát,

zůstaneš radši stát,

nepohneš se z místa,

neboť jsi si jista,

že nejlepší je bod

uprostřed temných vod,

kam slunce nesvítí,

kde neroste kvítí,

zde čeká tě jen pád...


lup.drk.hvizd.škub.hrk.svist

vzum.třesk.plác.bum.plesk.bác

švih.řach.vztyk.zdvih.ach.vzlyk


Nezůstaneš už stát,

leč pohneš se z místa,

neboť jsi si jista,

že nejlepší je bod

výše o jeden schod,

kam slunce zářívá,

květ skleslý zahřívá,

kde někdo tě má rád....