Španělská vesnice jménem Chemie


Chemie zdá se býti velmi složitá.

...

Na škole za ta léta prožitá

do styku nepřišla jsem s předmětem,

jenž by se ztotožniti mohl s židovským ghettem.

Nepřístupná pro všechny kolemjdoucí,

odměřená k projevům lásky vroucí.

Tajemná jak Vikingské runy,

vzdálená od záře luny.

I přes výskyt její v každém dílu,

nemám dostatečnou pro ni víru.

Cukry, lipidy, tuky,

k pochopení jich mám to z ruky.

Kyselá muka této disciplíny

melou jako věčné Boží mlýny.

Pomalu, ale jistě přeci,

nacházím se na ploše třecí.

V zádech stále budu míti Chemii,

krušný život si žel s ní zažiji.