Škola bez kočky


Pár veršů o dějepisu,

kde mumlá si pan Bezkočka.

Kdo si počká, ten se dočká,

leda pětky do notesu.


Jeho um vás zaskočí

i smysl v jeho díle,

když během krátké chvíle,

půl století přeskočí.


K dalším skvělým vlastnostem -

věty smysl mající,

holé místo na palici

a pár chlupů pod nosem.


Dodám jen pár slov mlčky,

píši poslední tečku:

Lepší škola pro kočku,

nežli škola bez kočky.