Pohřbeni na dně oceánu


Každý topíme se ve své louži,

na tělech bílých bláto zůstává,

z našich životů vytrácí se smích,

slzy smutku stékají po líčkách.

Po soucitu každý člověk touží,

avšak toho se mu nedostává,

zahleděni jen do sebe samých,

necháváme bratry na holičkách.


Nic nepomáhá vytrpět hoře,

sami se dny a noci trápíme,

falešné domněnky třeští hlavou,

pohlceni nekonečnou hloubkou.

Ze slané vody tvoří se moře,

až na dno samé se potápíme,

všude kolem němé ryby plavou,

oceán stává se naší hrobkou.