Patřím jen Jemu

(píseň)

Zpívat smím Pánu chválu,

radost mám v noci, k ránu.

Nebojím se,

pomodlím se.


S prosbou svou k Němu kráčím,

všechno, co s sebou vláčím,

před Něj složím,

k nohám Božím.


On na kříž vzal mé hříchy,

chci mu vzdát za to díky.

Jemu patřím,

než Ho spatřím...


...budu žít na tom světě,

lidi zvát: Pán Bůh chce tě!

Jako ovci.

Vrať se k Otci.


Má tě rád, přistup blíže.

Neboj se, On to ví, že

zlem sis prošel,

On tě našel.


Miluje tvoji duši,

tak nastraž svoje uši:

Vyslechne tě

v každé větě.