Od vděčnosti k věčnosti


Přemýšlím stále,

jak vděčný být,

spokojen žít,

v mnohém i v mále,


na věcech nelpět,

nesoudit vzhled,

změnit pohled,

k pokoře dospět.


Přes perspektivu

nově vzhlížím,

hned se blížím

směle k údivu.


Kolik milosti

dostaneme

přesto, že jsme

na Zemi hosti?


Vyřčení prosté,

že na věčnost

vede vděčnost;

zde jsme jen hosté.