O Vánočním Daru


Odpočívám v teple kamen,

pozoruji živý plamen.

Tančí, vášní oplývá,

praskání se ozývá.


Uveleben s knihou v křesle

vzpomínám na prosté jesle,

jak miminku mrzla líčka,

zahříván byl dechem býčka.


Z panny čisté zrodil se,

věku muže dožil se.

Na kříži On zdolal zlého,

život tvůj je darem Jeho.


Pro známé tóny rolniček,

čaj, medový perníček

aň sušeného ovoce plátky

neslavím Vánoční svátky.


Očekávám svého Pána

než otevře se nebes brána,

než budu moci uzřít cele

krásu svého Spasitele.