Nedělní


Zas další týden své zavírá brány,

kdo ví, co bude, leží před námi?

Hodiny tikají, ubíhá čas,

chvíle těch hrůz, chvíle těch krás.

Noc mi na okno klepe,

vím, že zítra bude zas lépe.

Ráno, až slunko vstane,

chvála se ponese k Tobě, můj Pane.