Musíme s tím něco dělat!?


"Musíme s tím něco dělat,"

slyším ze všech stran.

Však stále neděje se nic,

roste počet ran.


Lidé mění tváře svoje,

prvně soucítí,

pak v prudký obrátí se hněv,

bolest necítí.


Aň touha najít řešení,

nezmírní muka,

dál a dál nehnutě stojím,

a srdce puká.


Musíme s tím něco dělat -

do větru slova.

Krásný paradox život ničí,

do duše klová.