Když přemáhá mě temnota


Příteli můj,

vždy při mně stůj.

Drž ruku mou,

když projít mám tmou.

Prosím, buď blíže,

zbav mě té tíže.

...

(Co je za nápad,

tento můj náklad,

dát tobě nosit,

to nemůžu prosit.)