Jeho láska trvá dál

(píseň)Bůh své zaslíbení dal,

že jeho láska trvá dál,

i když přítele nám ze života vzal.


Má duše je zraněná,

leč skutečnost je neměnná,

blízký člověk marně s nemocí se pral.


Pán mé prosby vyslyší,

přesto závěr se liší

od toho, co jsem si ze srdce moc přál.


Bůh své zaslíbení dal,

že jeho láska trvá dál,

i když přítele nám ze života vzal.