Je mi dobře v Boží rodině

(píseň)

Je mi dobře v Boží rodině, 

je mi dobře v Boží rodině..

..je mi dobře jako synu, Jeho synu vykoupenému,

je mi dobře v Boží rodině.

..je mi dobře, když jsem dcera, pokoj, radost od Otce mám,

je mi dobře v Boží rodině.

.."Nestrachuj se, moje dítě," říká On, "neopustím tě!"

je mi dobře v Boží rodině.

..ničí-li tě hříchu tíž, polož ho na Kristův kříž,

je mi dobře v Boží rodině.

..budoucnost, když není jistá, obrátím se jen na Krista

je mi dobře v Boží rodině.


Je nám dobře v Boží rodině, 

je nám dobře v Boží rodině..

..je nám dobře, když jsme spolu u jednoho velkého stolu,

je nám dobře v Boží rodině.

..hostina, jo, ta nás čeká, láska v našich srdcích vzkvétá

je nám dobře v Boží rodině.

..je-li Ježíš stále při nás, nebojme se, život jde snáz,

je nám dobře v Boží rodině.

..jsme ovečky Jeho stáda, nic neschází, neuvadá,

je nám dobře v Boží rodině.

..v nebi až se všichni sejdem', věřím, že se tam nějak vejdem'

je nám dobře v Boží rodině.