Jako chomáček vlny 

v pastýřově dlani

(píseň) 

Přicházím k Tobě v míru a pokoji,

přináším lásku, jež rány Tvé zahojí.

Těžkosti své smíš mi k nohám složit,

ztrápené srdce v dlaně mé vložit.


Chundelatá ovečko z mého stáda,

Tvůj pastýř připraven je krýt Ti záda.

Pokud Tobě, malá, špatně se vede,

já pro Tě obětuji i sám sebe.


Když padneš, na nohy Tě postavím,

vlka i lva holí svou zastavím.

Neboj se jít dál po cestě úzké,

já odhodím pryč kameny kluzké.


Důvěřuj mi, bílý chomáčku vlny,

že život se mnou radosti je plný.

Co nalomené jest, pokaždé spojím,

po boku Tvém já navěky stojím.


Tvůj Pastýř