Déšť


kapka za kapkou

padá

loučí se s oblohou

tou oblohou tmavou

na nebe mává

kropeno rosou čistou

vsává

mraky se ženou

oblohou pustou

černou se stává

pláč, slzy kanou

a lká

ohně, jenž planou

vodou zhasnou

tiše se smráká

zahaleno mlhou

chvátá

zatopenou cestou

kamení a lítosti plnou

plynule chátrá

taženo proudem, dravou

cáká

břehy se houpou

slinuté strouhou

k nebesům sahá

kapka za kapkou

padá

jedna s druhou

kaluž se louží tvou

navěky stává