Děkuji.

(píseň)


Každý je rád, když hezké je počasí,

když vítr nefouká.

Když potom na polích rostou zlaté klasy,

zelená se louka.


Každý hned řeči má, když venku zaprší,

mračna se stahují.

Když začne chumelit nebo blesky srší,

všichni jen bědují.


Já vám však říkám, za všechno buďte vděčni!

Za slunce, za déšť, i z nebe kroupové stuhy.

Den za dnem buďte po Božím Slově lačni

a každá bouře dospěje k barvám duhy.


Každý je spokojen, když měkké má chleby,

když nemusí mít hlad.

Když má dost majetku pro svoje potřeby,

roste mu měsíční plat.


Každý se strachuje, když vidí ledničku,

co má potravin pár.

Když místo v značkovém chodí v prostém tričku,

na nohou džínů cár.


Já vám však říkám, za všechno buďte vděčni!

Za dny, kdy strádáte, i za ty, kdy máte dost.

Den za dnem buďte po Božím Slově lačni,

vždyť i váš život je dar, zde každý je host.


Každý si libuje, když se nic neřeší,

když šťastný život jde dál.

Když se ve všem daří, prospívá, nehřeší,

kdo by se neštěstí bál?


Každý je rozrušen, když přijdou problémy,

když s hříchem má se prát.

Když musí procházet těžkými chvílemi,

v noci nemůže spát.


Já vám však říkám, za všechno buďte vděčni!

Za pokoj, za boje, za pokušení mnohá.

Den za dnem buďte po Božím Slově lačni,

vše míří k dobrému těm, kdo milují Boha.