Ďáblův osten


Buď si

naprosto jista:

Pro tebe

není tu místa.


Nepiš

do sešitu nic

ani

výsledky z rovnic.


Jen seď,

na tabuli čum,

zjistíš,

jak malý máš um.


Dělej,

že všechno znáš,

pětku

za drzost schytáš.


Dělej,

že všechno umíš,

potom

nad testem shoříš.


Kdybys

mozek svůj zapla,

ďábel

chytil by rapla.


Jemu

vyhovuje stav,

když ty

ze všeho jsi paf.


Ďábel

toto nastražil,

abys

bez Boha, sám žil.


Jámu,

v které světlo jest.

Pozor,

to je jeho lest!


Neboť

není zde Boha,

pouze

achjo a ouha.


Buď si

naprosto jista:

Pro tebe

není tam místa.