Buď připraven!


Hlavu vzhůru, tam, kde slunce svit,

hluboký nádech - obejme duši klid.

Oči upřené na cíl v dáli,

nohy kráčeti vpřed proč by se bály?


Přilba, a pancíř též tělo chrání,

šípům do srdce proniknout brání.

V ruce ostrý meč, v té druhé štít,

nad každou hvězdou v noci Pastýř bude bdít.


Tak tedy oblečen do Boží zbroje

s vírou a odvahou vkroč do víru boje.

Podoben synu, ne strachu otroku,

veď tě Duch, Bůh stůj ti po boku!