Bláznivá láska Otcova

(píseň)Svůj život ztrácím,

zdá se šedým prachem být.

Lháře uplácím,

ví, o čem já budu snít.

Dál se potácím,

hřích začal v mém srdci hnít,

leč já vlastním životem chci žít.


Bláznivá Tvoje láska k nám,

soucitná, i když žít chci sám.

Záchranná mise Tvůj je plán,

bouřlivá cesta k proměnám.


Ó, Ty mi dáváš

touhu čisté srdce mít.

Mé slzy stíráš,

v náruči Své chceš mě skrýt.

Vím, že mě rád máš,

smím teď s pravdou k Tobě jít,

jenom Ty mé hříchy můžeš smýt.


Bláznivá Tvoje láska k nám,

zázračná milost, hřích zdolán.

Zlámaná v Tobě úkryt mám,

přátelská slova: "Rád tě mám."


Vyznávám Ti, Otče, že jsem prošla Gomorou,

padám na tvář před Tvým trůnem s bázní, pokorou.

Děkuji Ti za to, že jsi pro mě oporou,

vím, že kdyby cokoli, Tvé slovo hne horou.


Tvé Slovo hlásá:

"Spásu si smíš zdarma vzít."

Mé srdce jásá,

dítětem Tvým můžu být.