Balada X


Silně do vrat bušil,

že jsem doma, tušil.

Přes plot skočil rázem,

vzal mě, hodil na zem.


Bil mě, mučil, týral,

pěstí hrdlo svíral.

Zabitím mi hrozil,

krev mi vehnal do žil.


Alkohol z něj táhl,

na výstřih mi sáhl.

Žaludkem mi hýbal,

když mě celou zlíbal.


Šaty ze mě strhl,

hned se na mě vrhl.

Zubožil mé tělo,

když své vstrčil dělo.


Uvěznil mě v pasti,

než dosáhl slasti.

Dravé oči vzplály

poté zmizel v dáli...


...


Krvácely rány

bývalé to panny.

S úzkostí se prala,

strachem vlasy rvala.


Trýznila ji bolest,

již nemohla unést.

Druhý den, když vstala,

sobě život vzala.