Aťak a drak


Dnes povím vám, jak

dostal pan Aťak hrdinský znak.


Jede, jede po kolejích vlak,

nevypadá vábně, sloupaný má lak.

V něm sedí pan Aťak, slušivý frak,

leč v ústech shnilý zažluklý plak.

Cestuje sám, s sebou jen vak,

který je pln zmuchlaných sak.

Na nebi tu a tam zjeví se mrak,

vzduch mění svůj příjemný tlak.

Pana Aťaka to nerozhodí však,

stále jen vyhlíží hodinek cvak.

Cink! Již je čas oběda - uzený jak,

zelí a knedlíky - skutečný šmak.

Za chvíli ale rudý jak rak,

upírá před sebe Aťak svůj zrak.

Naproti němu ohnivý drak,

neváhá dlouho, nabíjí prak.

Namíří, střílí a - kvak,

netvor je mrtev, trefil ho šlak.


Za to, že choval se tak,

dostal pan Aťak hrdinský znak.