aMOR ironiae


Jak tak rozhlížím se po světě,

mám za to, že nejzávažnější civilizační nemocí

je přehnaný sarkasmus a ironie ve větě

a čím dál tím častější výbuchy nezvladatelných emocí.


Na vlastní oči si všímám chyby,

které se dopouští každý, kdo nevnímá fakta,

že vztahy by se nehroutily, jen kdyby

staré rčení platilo: Boni amici - clara pacta.


Na jednu stranu jsme až bolestně upřímní,

na stranu druhou nosíme masky.

Jde nám pouze o věci intimní -

bortí se vztah, jenž je bez lásky.


Civilizační choroba aMOR ironiae

se na bytosti bez rozdílu věku vrhá.

Zákeřný virus tvoří své kolonie,

zanedlouho všechna pouta zpřetrhá.


Planeta Země plná sobeckých lidí,

kterým je ironie jazykem mateřským,

a kteří místo lásky nenávidí,

potýká se s hříchem - virem lidským.