2559/23


za zdmi velkého akvárka
strnule – polykám vzduch
zavřeli mě jak žlutého kanárka
nejsem člověk, leč bezvládný duch

náramek s číslem na paži
sledují mě – okroužkované zvíře
ve dne, v noci Bílí stráží,
jak setrvávám v téhle díře

nakrmit a napojit
kotec občas vykydat
nic víc než se spokojit
zvyky vzít a vzlyky dát